Een kleine selectie van de fotografie van de deelnemers van de fotoweek in Preau naar aanleiding van door ons gegeven opdrachten.