Masterclass Dans & Portret

Voorjaar 2022

De voorwaarden

VOORWAARDEN  MASTERCLASS DANS & PORTRET


Gery ten broek en Petra Teeuwsen 


Aanmelding en betalingsvoorwaarden:

Bij aanmelding ontvangt de deelnemer een factuur voor een aanbetaling van 50%.
Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij ontvangst van de
betaling wordt de inschrijving definitief. Een maand voorafgaand aan de 1e online sessie
ontvangt u een factuur voor het restbedrag, deze dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand
aan 14 mei 2022 te zijn voldaan.
Mocht de Masterclass door omstandigheden niet kunnen plaatsvinden, dan word je zo
snel mogelijk op de hoogte gesteld. Je hebt dan de mogelijkheid om de Masterclass op
een andere door ons voorgestelde datum te volgen of bij afmelding wordt je betaling
geretourneerd. Per Masterclass zijn 6 plekken beschikbaar. De Masterclass vindt
doorgang bij een minimum van 5 deelnemers.


DIVERSEN:
Fotoatelier en -galerie La Lumière is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel of
schade aan eigendommen van de deelnemers tijdens de Masterclass. Ook niet ten
gevolge van gebeurtenissen of diefstal tijdens de Masterclass.
Het is de deelnemers niet toegestaan om foto’s die gemaakt zijn tijdens de Masterclass
in te zenden voor wedstrijden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Deelnemers gaan akkoord dat alles wat tijdens de Masterclass wordt geleerd voor
persoonlijk gebruik is.

Na afstemming met het model, kunnen de foto’s gebruikt worden voor het portfolio en/of Social Media van de fotograaf (wel met naamsvermelding van het model en de masterclass).

Mocht het zo zijn dat er beeldmateriaal wordt gebruikt ten
nadele van Petra Teeuwsen Fotografie en/of Ten Broek Fotografie of desbetreffende
model dienen deze per direct verwijdert te worden.
Tijdens de Masterclass worden er foto’s en video-opnames gemaakt, deze zullen op
onze website en Social Media gedeeld worden. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan dien
je dit vooraf aan de Masterclass kenbaar te maken.


ANNULERING:
Het afmelden van de Masterclass is uiterlijk tot 14 dagen voor aanvang van de 1e online
sessie mogelijk. Bij annulering tussen 1 maand tot 14 dagen voor aanvang wordt 50%
van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen
voorafgaande aan de activiteit wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht
en ontvangt u geen restitutie. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken
worden. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw
deelnamebevestiging is overdraagbaar.


CORONA:
We zullen ons houden aan de dan geldende Corona maatregelen. In La Lumière
kunnen we op afstand blijven, vandaar ook een lunchbuffet. Als we door de Corona
maatregelen met minder mensen mogen zijn, volgt hierover overleg. Indien de
Masterclass verzet wordt, kun je de Masterclass op een volgende datum alsnog volgen of je ontvangt restitutie van het deelnamegeld.